Aliro Docs Privatlivspolitik

 

1. Behandling af dine personoplysninger
Aliro Docs indsamler og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de fornødne sikkerhedsforanstaltninger i henhold til EU Persondataforordningen (GDPR) om behandling af personoplysninger.
Dine personoplysninger indsamles enten gennem e-mails sendt til os, gennem anden direkte kontakt med dig som registreret eller via offentligt tilgængelige kilder, f.eks. LinkedIn, Krak.dk, din arbejdsgivers hjemmeside m.fl.
Når Aliro Docs indsamler og behandler dine personoplysninger direkte hos dig, opgiver du dit navn, firmanavn, telefonnummer, adresse, CVR-nr. og din e-mailadresse som led i den indgåede aftale. De samme oplysninger indsamles fra de nævnte offentlige kilder med henblik på oprettelsen af et kundeforhold.
Når I downloader de bestilte dokumenter, sker der ved, at I oplyser en e-mailadresse, hvorefter dokumentet bliver sendt hertil. Også dennee-mailadresse opbevares og behandles i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
Formålet med indsamlingen er at indhente kontaktoplysninger med henblik på kontakt til samarbejdspartnere samt potentielle samarbejdspartnere.
Aliro Docs indsamler udelukkende de personoplysninger, der er nødvendige for behandlingen og udelukkende almindelige personoplysninger.
Har du spørgsmål til Aliro Docss behandling af dine personoplysninger, er du meget velkom-men til at kontakte os på kontakt@alirodocs.com.

2. Cookies
Vi bruger cookies på vores hjemmeside og til at tilpasse vores indhold og til at analysere vores trafik. En cookie er en lille tekstfil, som sendes fra web-server til din web-browser (F.eks. Chrome), og gør det muligt for hjemmesiden eller serveren at indsamle begrænset information om dig. Cookies kan derfor indeholde personoplysninger men kan også blot indeholde teknisk information. Cookies bruges også for at optimere din brugeroplevelse på vores hjemmeside.
Du kan altid slette cookies direkte i din browser, hvis du ikke ønsker at have dem liggende.

3. Datasikkerhed
Dine personoplysninger opbevares hos Aliro Docs i en sikret fortegnelse efter gældende krav til sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved opbevaring af personoplysninger jævnfør Persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Aliro Docs behandler alle personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Aliro Docs anvender databehandlere til behandling af dine personoplysninger i forhold til mødebooking, fortegnelse og fakturering. I de tilfælde hvor Aliro Docs videregiver dine personoplysninger til behandling hos en databehandler, sker behandlingen udelukkende på vegne af Aliro Docs, og dine personoplysninger må ikke anvendes til databehandlerens eget formål.
Aliro Docs har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.
Vi benytter ikke databehandlere placeret i usikre tredjelande, medmindre de er i stand til at stille passende garantier for beskyttelsen af dine personoplysninger, f.eks. gennem tiltrædelse af EU US Privacy Shield i forhold til virksomheder placeret i USA.

4. Kontaktoplysninger ved anmodning om indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler
Du har i henhold til Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du kan anmode om indsigt heri ved at rette henvendelse til os på:
Aliro Docs ApS
Maglebjergvej 6
2800 Kongens Lyngby
kontakt@alirodocs.com

5. Anmodning om berigtigelse, ophør af behandling eller sletning
Hvis der er fejl i de personoplysninger, vi har om dig, har du ret til at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

6. Hvor længe opbevares dine personoplysninger
Aliro Docs gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde formålet med oplysningerne, jf. pkt. 1 ovenfor. Under hensyn til efterlevelse af Persondataforordningen og databeskyttelsesloven, vil dit navn og e-mailadresse blive gemt så længe det er nødvendigt til sikring af dokumentation for overholdelse.

7. Kontakt til Datatilsynet
Hvis du ikke er tilfreds med Aliro Docs’ behandling af dine personoplysninger, kan du tage kontakt til Datatilsynet på adressen: Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefon 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk.