Hvad er tilgængelighed?

Webtilgængelighed er en basal forudsætning for, at personer med funktionsnedsættelser eller handicap kan deltage og være en del af samfundet. Den øgede digitalisering i samfundet har stor betydning for en række mennesker. Personer med funktionsnedsættelser eller handicap skal kunne modtage samme information og kommunikation, som personer uden handicap. Tilgængelighed dækker derfor over en række forskellige ting og tiltag relateret til mennesker med handicap.

Formålet med loven om webtilgængelighed er at gøre det nemmere for mennesker med handicap at benytte myndigheder og offentlige organers websites og applikationer. Det er væsentligt, at alle mennesker kan tilgå indhold eller information på lige fod.

Tre fotografier som viser tre forskellige situationer med personer med funktionsnedsættelse
Et fotofrafi fra den danske folketingssal og et fotografi af en person som skriver på en computer

Hvad siger loven om webtilgængelighed?

Den 9. juni 2018 blev den danske Lov om tilgængelighed af offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer offentliggjort. Loven trådte i kraft den 23. september 2018 og omhandler først og fremmest offentlige organer, såsom statslige, regionale og kommunale myndigheder. Dog vil loven også omfatte den private sektor i løbet af 2025.

Det er Digitaliseringsstyrelsen som fører tilsyn med overholdelse af loven. Krav til opfyldelse af tilgængelighed betyder, at offentlige organer skal sikre sig, at deres information og kommunikation er opfattelig, anvendelig, forståelig og samtidig robust, det vil sige, at der opfyldes en række standarder og tekniske specifikationer, så mennesker med synshandicap eller anden form for funktionsnedsættelser har mulighed for at modtage information og kommunikation på lige vilkår med andre.

Hvorfor er det vigtigt?

Det er eksempelvis essentielt for en kommune at sikre sig, at kommunens digitale platforme efterlever reglerne og lovgivningen for tilgængelighed. Loven skal sikre, at så mange brugere som muligt kan anvende de digitale tilbud, som fremsættes fra kommunens side af. Når man arbejder med tilgængelighed, så oparbejder man samtidig et meget mere brugervenligt website, applikation eller dokument, som kommer alle brugere til gode – uanset om vi taler om personer med funktionsnedsættelse eller ej. Når indhold skal gøres tilgængeligt, så er det vigtigt at tænke på en række faktorer, som skaber et godt overblik og en fornuftig struktur:

  • Sørg for korrekt rækkefølge i overskrifterne: H1, H2, H3…
  • Vær konsistent i opbygningen af sider eller dokumenter
  • Farvekontrast er væsentlig og bør efterleve standarden (tekst, ikoner, baggrund etc.)
  • ALT-tekster eller alternative tekster er vigtige til symboler, grafer, tabeller osv.
  • Beskrivelser til formularfelter eller knapper, så man undgår tvivl
  • Punktform og mindre afsnit giver et bedre overblik

Ikon: Tilgængelighed

Vil du vide mere?

Har du yderligere spørgsmål til tilgængelighed, eller vil du høre mere om hvordan vi kan hjælpe dig
med tilgængeliggørelse af dokumenter er du velkommen til at kontakte os