Aliro Docs integritetspolicy

 

1. Behandling av dina personuppgifter
Aliro Docs samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med nödvändiga säkerhetsåtgärder i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) om behandling av personuppgifter.
Dina personuppgifter samlas in antingen via e-post som skickas till oss, genom annan direktkontakt med dig som registrerad eller via allmänt tillgängliga källor, t.ex. LinkedIn, Krak.dk, din arbetsgivares webbplats etc.
När Aliro Docs samlar in och behandlar dina personuppgifter direkt från dig lämnar du ditt namn, företagsnamn, telefonnummer, adress, CVR-nummer och din e-postadress som en del av det ingångna avtalet. Samma information samlas in från ovan nämnda offentliga källor i syfte att etablera en kundrelation.
När du laddar ner de beställda dokumenten anger du en e-postadress och dokumentet skickas till denna adress. Även denna e-postadress lagras och behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.
Syftet med insamlingen är att erhålla kontaktuppgifter i syfte att kontakta affärspartners och potentiella affärspartners.
Aliro Docs samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för behandlingen och endast vanliga personuppgifter.
Om du har några frågor om Aliro Docs behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på kontakt@alirodocs.com.

2. Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats för att anpassa vårt innehåll och för att analysera vår trafik. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbserver till din webbläsare (t.ex. Chrome) och som gör det möjligt för webbplatsen eller servern att samla in begränsad information om dig. Cookies kan därför innehålla personuppgifter men kan också helt enkelt innehålla teknisk information. Cookies används också för att optimera din användarupplevelse på vår webbplats.
Du kan alltid radera cookies direkt i din webbläsare om du inte vill att de ska finnas kvar.

3. Datasäkerhet
Dina personuppgifter lagras hos Aliro Docs i en säker fil i enlighet med tillämpliga krav på säkerhetsåtgärder för lagring av personuppgifter, jfr den allmänna dataskyddsförordningen och den danska dataskyddslagen.
Aliro Docs behandlar alla personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen och den danska dataskyddslagen.
Aliro Docs använder personuppgiftsbiträden för att behandla dina personuppgifter i samband med mötesbokning, listning och fakturering. I de fall Aliro Docs lämnar ut dina personuppgifter för behandling av ett personuppgiftsbiträde sker behandlingen uteslutande för Aliro Docs räkning och dina personuppgifter får inte användas för personuppgiftsbiträdets egna ändamål.
Aliro Docs har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med dessa personuppgiftsbiträden, vilket är vår garanti för att de följer gällande regler om skydd av dina personuppgifter.
Vi använder inte personuppgiftsbiträden i osäkra tredjeländer om de inte kan lämna lämpliga garantier för skyddet av dina personuppgifter, t.ex. genom anslutning till EU US Privacy Shield i förhållande till företag som är belägna i USA.

4. Kontaktuppgifter för begäran om tillgång till de personuppgifter vi behandlar
I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och dataskyddslagen har du rätt att bli informerad om de personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan begära tillgång till denna information genom att kontakta oss på:
Aliro Docs ApS
Maglebjergvej 6
2800 Kongens Lyngby
kontakt@alirodocs.com

5. Begäran om rättelse, upphörande av behandling eller radering
Om det finns fel i de personuppgifter vi har om dig har du rätt att få dem rättade så att vi har de korrekta, precis som du har rätt att få ut uppgifterna i ett gemensamt format (dataportabilitet). Om du har önskemål om ändring eller dataportabilitet är du också mycket välkommen att skriva till oss på ovan nämnda e-postadress.

6. Hur länge dina personuppgifterlagras
Aliro Docs lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med uppgifterna, jfr punkt 1 ovan. För att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen kommer ditt namn och din e-postadress att lagras så länge som det är nödvändigt för att säkerställa dokumentation av efterlevnaden.

7. Kontakta den danska datainspektionen
Om du inte är nöjd med Aliro Docs behandling av dina personuppgifter kan du kontakta den danska datainspektionen på: Borgergade 28, 5., 1300 Köpenhamn K, telefon +45 33 19 32 00, e-post: dt@datatilsynet.dk.