OnDemand

 

Tillgänglighet på begäran

Aliro OnDemand är till för organisationer och företag som har många PDF-filer online, men som bara vill erbjuda webbversioner när slutanvändarna direkt begär det. 

Det innebär att när personer med synnedsättning eller andra kognitiva svårigheter beställer en tillgänglig PDF-fil för att de behöver informationen, kommer dokumentet att göras tillgängligt så att en skärmläsare kan användas. 

Aliro OnDemand är en billig, effektiv och pragmatisk lösning för att tillgängliggöra dokument som annars inte skulle hanteras. Lösningen bör dock inte stå för sig själv. 

Senior skickar e-post till ung man

När ska jag använda Aliro OnDemand?

Om din organisation har en stor mängd PDF-filer kan Aliro OnDemand vara en kompletterande lösning. Tre exempel inkluderar:

Ikon för urtavla

Lågt antal besökare

Om du t.ex. har många PDF-filer på din webbplats där trafiken är extremt begränsad kan du överväga en OnDemand-lösning från Aliro Docs. Det håller fokus på det som är mest nödvändigt. 

 

Ikon för urtavla

En begränsad målgrupp

Aliro OnDemand är avsett för en känd och begränsad målgrupp. Det är viktigt att denna målgrupp har möjlighet att ta del av information och delta i samhället på lika villkor som alla andra. 

filikon

Datum för offentliggörande

Dokument som publicerades före september 2018 omfattas inte av lagen om webbtillgänglighet. OnDemand kan hjälpa till när personer med funktionsnedsättning behöver specifik information. 

VANLIGA FRÅGOR

I Aliro OnDemand-lösningen görs inga PDF-filer tillgängliga. Istället är alla relevanta PDF-filer utrustade med en anpassad beställningsfunktion, så att en användare av skärmläsare kan beställa en tillgänglig version i samma ögonblick som de öppnar PDF-filen.

Hur är det med datasäkerheten (GDPR)?

Inga användardata kommer att vidarebefordras till oss. Alla användarbeställningar kommer direkt till dig varje gång. Med andra ord är lösningen helt GDPR-kompatibel. Det finns inget behov av ett faktiskt databehandlingsavtal baserat på denna lösning.

Är vi överhopade med order?

Nej, vi har använt den här lösningen för tusentals dokument, men vi får ett mycket begränsat antal beställningar på full tillgänglighet. Med andra ord är det inte en lösning som missbrukas.

Kan lösningen hantera flera språk?

Ja, vi kan anpassa Aliro OnDemand för att hantera alla språk som behövs så att läsningen av ordermodulen matchar språket i det aktuella dokumentet.

Illustration av pappersflygplan
Aliro Docs logotyp
Kontakta oss

Om du vill veta mer om Aliro OnDemand eller har några andra frågor kan du skicka ett e-postmeddelande till oss så ringer en av våra konsulter upp dig så snart som möjligt.

+45 93 10 22 80
✉ kontakt@alirodocs.com