Vad är tillgänglighet?

Webbtillgänglighet är en grundläggande förutsättning för att personer med funktionsnedsättning eller funktionshinder ska kunna delta och vara en del av samhället. Den ökade digitaliseringen av samhället har en betydande påverkan på ett flertal människor. Personer med funktionsnedsättning eller funktionshinder måste kunna ta del av samma information och kommunikation som personer utan funktionsnedsättning. Tillgänglighet omfattar därför en rad olika saker och initiativ som rör personer med funktionsnedsättning.

Syftet med webbtillgänglighetslagen är att göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att använda myndigheters och offentliga organs webbplatser och applikationer. Det är viktigt att alla människor kan få tillgång till innehåll eller information på lika villkor.

Tre fotografier som visar tre olika situationer med personer med funktionsnedsättning
Ett fotografi av det danska parlamentets plenisal och ett fotografi av en person som skriver på en dator

Vad säger lagen om webbtillgänglighet?

Den 9 juni 2018 publicerades den danska lagen om tillgänglighet till offentliga och offentligrättsliga organs webbplatser och mobila applikationer. Lagen trädde i kraft den 23 september 2018 och gäller främst offentliga organ, såsom statliga, regionala och kommunala myndigheter. Lagen kommer dock även att omfatta den privata sektorn under 2025.

Det är digitaliseringsbyrån som övervakar att lagen följs. Att uppfylla tillgänglighetskrav innebär att offentliga organ måste se till att deras information och kommunikation är uppfattbar, användbar, begriplig och samtidigt robust, dvs. att ett antal standarder och tekniska specifikationer uppfylls så att personer med synnedsättning eller annan funktionsnedsättning har möjlighet att ta del av information och kommunikation på lika villkor som andra.

Varför är det viktigt?

Till exempel är det viktigt för en kommun att se till att dess digitala plattformar följer regler och lagstiftning om tillgänglighet. Lagen ska säkerställa att så många användare som möjligt kan utnyttja de digitala tjänster som kommunen tillhandahåller. När man arbetar med tillgänglighet skapar man också en mycket mer användarvänlig webbplats, applikation eller dokument som gynnar alla användare - oavsett om vi talar om personer med funktionsnedsättning eller inte. När man gör innehåll tillgängligt är det viktigt att ta hänsyn till ett antal faktorer som skapar en bra överblick och en vettig struktur:

  • Se till att rubrikerna är i rätt ordning: H1, H2, H3...
  • Var konsekvent i strukturen på sidor eller dokument
  • Färgkontrast är viktigt och bör överensstämma med standarden (text, ikoner, bakgrund etc.)
  • ALT-texter eller alternativa texter är viktiga för symboler, grafer, tabeller etc.
  • Beskrivningar för formulärfält eller knappar för att undvika tvivel
  • Punktlistor och mindre stycken för bättre överblick

Ikon: Tillgänglighet

Vill du veta mer?

Om du har ytterligare frågor om tillgänglighet eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig
med dokumenttillgänglighet, vänligen kontakta oss