Alle breve i digital post bliver fra 1. juli 2023 omfattet af loven om imødekommelse af tilgængelighed. Dvs. at alle borgere med forskellige grader af synshandicap eller andre kognitive udfordringer har samme muligheder for at ”læse” digital post via mitdk, e-boks og digital post på lige fod med alle andre mennesker.

Er jeres organisation klar til dette? Hvis ikke, så har vi hos Aliro Docs en løsning, som implementerer tilgængeliggørelse af breve i digital post. Alle borgere med synshandicap skal have mulighed for at kunne læse digital post fra 1. juli 2023, og det kan vi hjælpe jer i mål med.

Tag kontakt til os med det samme, så vil vi hjælpe jer med tilgængelighed og digital post.