Digitalisering og Norden

Digitalisering og Norden

NordForsk er en selvstændig nordisk organisation under Nordisk Ministerråd og arbejder inden for Uddannelse og Forskning. Norden består i denne henseende af Danmark, Norge, Finland, Sverige, Grønland, Færøerne og Åland. Her ses digital transformation som en...
Fakta om Digital Post

Fakta om Digital Post

Digital Post er Danmarks fællesoffentlige it-løsning, som skal sikre sikker digital kommunikation mellem myndigheder, borgere og virksomheder. Der findes flere forskellige platforme til Digital Post, men alle platforme trækker på samme data i Digital Post. Hvert år...
Årets Handicappris

Årets Handicappris

Rundt om i landets kommuner uddeles årets Handicappris. Det er muligt at indstille både personer, virksomheder eller organisationer, som gør noget ekstraordinært i forhold til at styrke handicappedes livsvilkår. Det fortjener naturligvis anerkendelse, når mennesker...
Aliro Dictionary – artefakter

Aliro Dictionary – artefakter

Artefakt er et begreb inden for arkæologien for menneskeskabte genstande og fænomener, som har én form for historisk eller kulturel interesse. Når vi bevæger os inden for webtilgængelighed, har artefakt-begrebet dog én helt anden betydning. Hvis man ønsker, at noget...