Ifølge tal fra Øjenforeningen er 200.000 danske mænd og 10.000 kvinder født farveblinde. Farveblindhed skyldes, at de sanseceller i nethinden, som stimuleres af dagslys (tappene) mangler eller reagerer svagere overfor lys end normalt. Der findes tre slags tappe, som opfanger henholdsvis rødt, grønt og blåt lys. En person, der mangler den type tappe, der opfanger det grønne lys, er farveblind eller farvesvag for grønt og så fremdeles. Det betyder, at den farveblinde godt kan se, at der er farver, men mange farver kommer til at ligne hinanden.

De 3 typer farveblindhed, eller farvesvaghed betegnes oftest som:

  • Deuteranopi (farvesvaghed over for grøn) er den hyppigst optrædende den ses hos 6-8% af alle mænd.
  • Protanopi (farvesvaghed over for rød) forekommer hos 1-3% af alle mænd
  • Tritanopi (farvesvaghed over for blå) ses hos under 0,5% af alle mænd og kvinder.

Derudover findes Akromatopi, (alle farver ses som gråtoner) som dog er ekstrem sjælden.

Når vi skal designe tilgængelige dokumenter, skal vi sørge for at grafik også kan afkodes af dem, der lider af farveblindhed. WCAG Succeskriterium 1.4.1 siger, ”Farve er ikke det eneste visuelle middel, der anvendes til at formidle information, gøre opmærksom på en handling, anmode om respons eller udskille et visuelt element.” Det er nok ét af de kriterier, der desværre oftest overses. Kort fortalt, så må vi ikke kun bruge farver til at identificere et objekt. For at overholde WCAG Succeskriterium 1.4.1 er vi altså nødt til at benytte andre visuelle egenskaber i kombination med farve, det kunne være objektets form eller mønsterudfyldning eller det kunne være objektet kombineret med et tekstelement.

For at se hvordan farverne opfattes af farveblinde kan man installere en gratis app ColorOracle, som findes både til PC og MAC. Med et enkelt klik kan du ændre skærmfarverne til enten Deutoranopia, Protanopia, Tritanopia eller Grayscale. På den måde får du hurtigt en idé om hvad brugere med forskellig former for farveblindhed ser.

Bliv meget klogere på hvordan vi kan hjælpe jer i mål med tilgængelighed, og tag fat på os allerede i dag!