Overskrifter hjælper til struktur og forståelse af indhold og er derfor essentielt for organiseringen af indhold på en side eller i et dokument. Heading tags eller opmærkede overskrifter bidrager til en hurtig og nem navigering for både webbrowsere, plugins og softwarehjælpemidler og dermed også læseren.

Rangering af overskrifter er vigtig. Der er forskellige niveauer af overskrifter, og en korrekt rangering af overskrifter medvirker til forståelse og navigering i indholdet. Den vigtigste overskrift kaldes <h1>, mens den mindst vigtige overskrift kaldes <h6>. Det vil sige, at vi bevæger os i spændet fra <h1>, <h2>, <h3>… til <h6> på overskriftsniveau. Overskrifter med et lavere niveau starter en ny undersektion af et emne med et overordnet højere overskriftsniveau. Overskriftsstrukturen kan altså se således ud:

<h1> Aliro Dictionary – heading tags

<h2> Hurtig navigering

<h3> Rangering af overskrifter

Det bør undgås at springe niveauer over i overskriftsstrukturen, så en <h5> ikke kommer direkte efter en <h2>.

Med anvendelse af et ”tag tree” så defineres de forskellige overskriftsniveauer i PDF-filer, så de opmærkede overskrifter sørger for at strukturere indholdet korrekt. Samtidig bør det nævnes, at beskrivende overskrifter og titler giver læseren et godt overblik over indholdet og organiseringen. Det hjælper læseren med at finde specifikt indhold og orientere sig i dokumentet. Derudover bør forfatteren overveje at placere den vigtigste information i begyndelse af hver overskrift, da det gavner en hurtig og nem navigering i indholdet – til gavn for alle.

📕 Aliro Dictionary er vores egen lille ordbog med relevante begreber og terminologier inden for webtilgængelighed i PDF-format. Her forsøger vi at beskrive de anvendte termer inden for tilgængelighed og dokumenter for at øge forståelsen og opmærksomheden, så vi sammen kan forbedre livskvaliteten for mennesker med synshandicap eller funktionsnedsættelser og bidrage til et digitaliseret samfund nu og i fremtiden med fuld inklusion.