Et “tag tree” eller på dansk tagtræet er et strukturhierarki. Her kommunikeres forfatterens hensigt i forhold til indholdet af dokumentet, så vi er sikre på, at det forstås korrekt, når der anvendes hjælpemidler. Det kan være hjælpemidler såsom NVDA eller JAWS, som er software, der anvender digitaliseret tale til at oplæse indholdet på computerbaserede enheder. Et ”tag tree” vil angive den logiske indholdsorden både hvad angår indhold, billeder, figurer, tabeller etc.

Når vi hos Aliro Docs laver audit på dokumenter for vores kunder, hvor vi blandt andet tester for overholdelse af ISO-standarden for PDF-tilgængelighed PDF/UA samt den generelle standard for webtilgængelighed WCAG 2.1, så kigger vi også specifikt på ”tag tree”. 

📕 Aliro Dictionary er vores egen lille ordbog med relevante begreber og terminologier inden for webtilgængelighed i PDF-format. Her forsøger vi at beskrive de anvendte termer inden for tilgængelighed og dokumenter for at øge forståelsen og opmærksomheden, så vi sammen kan forbedre livskvaliteten for mennesker med synshandicap eller funktionsnedsættelser og bidrage til et digitaliseret samfund nu og i fremtiden med fuld inklusion

#tagtree #alirodocs #webtilgængelighed #ordbog #indhold #PDF #dokumenttilgængelighed #alirodictionary #tagging #opmærkning #strukturidokumentet #hjælpemidler #logiskstruktur