Overholder jeres organisation reglerne på området for webtilgængelighed?

Formålet med webtilgængelighedsloven er at gøre det nemmere for personer med handicap at benytte websites og mobilapplikationer hos myndigheder og offentligretlige organer. Fra 2025 kommer denne lovgivning også til at omfatte de private aktører. Og uanset om man er myndighed, offentligretligt organ eller privat virksomhed, så er både compliance og inklusion centrale begreber, når det gælder sociale hensyn.

Hos Aliro Docs har I mulighed for at gøre jeres egne dokumenter tilgængelige. Med ”Gør det selv” software som MadeToTag, axesWord, axesPDF og axesPLUS, har I mulighed for selv at bearbejde jeres egne dokumenter, så de overholder webtilgængelighedsloven.

Hvor mange softwarelicenser, skal man minimum købe? I har mulighed for at købe fra én licens og op efter. Det vigtigste er at komme i gang, så I overholder lovgivningen, compliance – og så gavner tiltagene både forretningen, sociale hensyn (ESG) og jeres digitale tilstedeværelse.

Lad os sammen forbedre livskvaliteten for mennesker med synshandicap eller funktionsnedsættelser og bidrage til et digitaliseret samfund nu og i fremtiden med fuld inklusion.

#alirosoftware #lovomtilgængelighed #webtilgængelighed #alirodocs #webtilgængelighedsloven #dokumenttilgængelighed #compliance #inklusion #socialehensyn #ESG #software #digitaltsamfund