For omkring 15 år siden tiltrådte Danmark FN’s Handicapkonvention om rettigheder for personer med handicap. Formålet med handicapkonventionen er at sikre menneskerettigheder samt fundamentale frihedsrettigheder, respekt og værdighed hos personer med handicap. Principperne i konventionen har blandt andet stor betydning for arbejdet hos Danmarks 98 kommuners arbejde på handicapområdet.

Institut for Menneskerettigheder er det helt naturlige valg til at overvåge gennemførslen af FN’s Handicapkonvention her i Danmark, så Folketinget har udpeget organisationen til at udføre denne opgave. Hos Aliro Docs er vi enormt stolte over at arbejde sammen med en organisation som Institut for Menneskerettigheder, der arbejder for at fremme og beskytte menneskerettigheder og ligebehandling i Danmark og resten af verden. Vi hjælper Institut for Menneskerettigheder med at gøre deres rapporter tilgængelige jævnfør webtilgængelighedsloven, så mennesker med synshandicap eller funktionsnedsættelser har mulighed for at tilgå indholdet på lige vilkår med andre mennesker.

💡 Lad os sammen forbedre livskvaliteten for mennesker med synshandicap eller funktionsnedsættelser og bidrage til et digitaliseret samfund nu og i fremtiden med fuld inklusion.