Alternative tekster eller alt-tekster, også kendt som ALT-attributter eller ALT-beskrivelser, refererer til en tekstbeskrivelse, der tilføjes til HTML-koden for billeder eller grafik på et website. Alternative tekster bruges til at beskrive indholdet af billedet for brugere, der ikke kan se det, for eksempel blinde eller svagsynede mennesker, samt når billedet ikke indlæses korrekt. Ved udarbejdelse af alt-tekster er det væsentligt at sikre sig, at teksten er både præcis og beskrivende. Samtidig skal den være relevant for billedets indhold. Disse ting hjælper med at forbedre brugeroplevelsen og webtilgængeligheden for alle besøgende på en hjemmeside. Det samme gælder indholdet til dokumenter på et website.  For slutbrugeren har alt-teksten flere betydninger og fordele:

Tilgængelighed:
Alt-teksten gør det muligt for blinde eller svagsynede brugere at forstå billedets indhold ved hjælp af skærmlæsere. Skærmlæsere læser alt-teksten op, så brugere uden visuel adgang stadig kan få mening og kontekst fra billederne på siden.

Bedre forståelse:
Alt-teksten er også nyttig for brugere, der har deaktiveret billeder i deres webbrowser eller oplever langsom internetforbindelse, der forhindrer billeder i at indlæses. Tekstbeskrivelserne giver disse brugere mulighed for at forstå, hvad billederne skulle have vist og undgår dermed at gå glip af vigtig information.

Søgemaskineoptimering (SEO):
Alt-tekst kan også påvirke placeringen af en webside i søgeresultaterne. Søgemaskiner bruger alt-tekster til at forstå, hvad billederne handler om, og hvordan de relaterer sig til den kontekstuelle information på siden. Ved at bruge relevante alternative tekster kan man forbedre søgemaskineoptimeringen og øge sandsynligheden for at blive fundet i relevante søgeresultater.

Visuel beskrivelse:
Alternative tekster giver mulighed for at tilføje yderligere kontekst og beskrivelse til et billede, som ikke altid kan formidles visuelt. Det kan være nyttigt i tilfælde, hvor et billede indeholder komplekse diagrammer, grafer eller infografikker, som kræver yderligere forklaring for fuldt ud at forstå billedets indhold.

Aliro Dictionary er vores egen lille ordbog med relevante begreber og terminologier inden for webtilgængelighed i PDF-format. Her forsøger vi at beskrive de anvendte termer inden for tilgængelighed og dokumenter for at øge forståelsen og opmærksomheden, så vi sammen kan forbedre livskvaliteten for mennesker med synshandicap eller funktionsnedsættelser og bidrage til et digitaliseret samfund nu og i fremtiden med fuld inklusion.

#alttekst #alirodocs #webtilgængelighed #ordbog #indhold #PDF #dokumenttilgængelighed #alirodictionary #alternativetekster