Hvis du ønsker selv at teste dine dokumenter for webtilgængelighed, så er værktøjet PAC 2024 det helt rigtige at anvende. PDF Accessibility Checker (PAC) er en gratis software, som kan anvendes til test af tilgængelighed i PDF-filer. Med dette redskab kan man som bruger både tjekke for overholdelse af PDF/UA samt WCAG-standarder.

I slutningen af 2023 afholdte Digitaliseringsstyrelsen et netværksmøde, hvor der for første gang i Danmark blev live-testet for netværksgruppen i PAC 2024. Her demonstrerede Jens Bjerre Kirkegaard fra Aliro Docs den nye brugergrænseflade samt nye features i PAC 2024. Se præsentationen her.

Her blev blandt andet demonstreret:

  • Grønne flueben er kun et resultat for en fuldt ud teknisk tilgængelig PDF
  • Screen Reader Preview giver overblik i forhold til semantik
  • Logical Structure giver mulighed for visuelt at tjekke læserækkefølgen
  • PDF/UA tjek fra Matterhorn-protokollen
  • WCAG tjek fra Web Content Accessibility Guidelines

Kontakt Aliro Docs hvis du ønsker hjælp til webtilgængelige dokumenter. Vi kan både gøre det for dig eller hjælpe dig med at blive selvkørende.

Lad os sammen forbedre livskvaliteten for mennesker med synshandicap eller funktionsnedsættelser og bidrage til et digitaliseret samfund nu og i fremtiden med fuld inklusion.

#testfortilgængelighed #lovomtilgængelighed #webtilgængelighed #alirodocs #PAC2024 #dokumenttilgængelighed #alirotraining #alirosoftware #alirotagging #WCAG #PDFUA #Digitaliseringsstyrelsen #Matterhornprotokollen