Tilgængelighed bør være i forgrunden af vores digitale strategier, især når vi distribuerer indhold i PDF-format. I en tid, hvor digital tilstedeværelse er uundgåelig, må vi ikke glemme nødvendigheden af at gøre vores dokumenter tilgængelige for alle. Sørg for, at dine PDF’er har en logisk strukturrækkefølge.

Et afgørende aspekt er den logiske strukturrækkefølge, men hvad indebærer det, og hvordan sikrer vi det? Den logiske indholdsstruktur i PDF’er betyder, at alle brugere, inklusiv dem der anvender software som eksempelvis skærmlæsere, kan forstå og navigere i dokumentet effektivt. Hvorfor har det betydning?

En korrekt strukturrækkefølge er ikke kun et spørgsmål om tilgængelighed, men også om at fremme lighed og inklusion i det digitale samfund. Dermed udelukker vi ikke nogen mennesker og forbedrer brugeroplevelsen.

Tips til logisk indholdsstruktur:

  • Begynd med en klar strukturering af dit dokument, det sikrer en korrekt rækkefølge, hvilket er afgørende for hjælpemiddelteknologi
  • Brug tags og overskrifter korrekt, da det sikrer tilgængelighed og forståelse for alle mennesker
  • Kontroller tilgængeligheden før offentliggørelse, så du er sikker på, at rækkefølgen er intuitiv og korrekt

Har du brug for hjælp, , så kontakt os i dag for at få et tilbud og lad os tage hånd om jeres dokumenter, så de er 100% tilgængelige for alle. Fordi hos Aliro Docs tror vi på en digital verden, der er tilgængelig for alle.

Aliro Dictionary er vores egen lille ordbog med relevante begreber og terminologier inden for webtilgængelighed i PDF-format. Her forsøger vi at beskrive de anvendte termer inden for tilgængelighed og dokumenter for at øge forståelsen og opmærksomheden, så vi sammen kan forbedre livskvaliteten for mennesker med synshandicap eller funktionsnedsættelser og bidrage til et digitaliseret samfund nu og i fremtiden med fuld inklusion.

#logiskindholdsstruktur #alirodocs #webtilgængelighed #ordbog #indhold #PDF #dokumenttilgængelighed #alirodictionary #tags #overskrifter #strukturrækkefølge #dokument #brugeroplevelse #inklusion