Följer din organisation reglerna för webbtillgänglighet?

Syftet med lagen om webbtillgänglighet är att göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att använda myndigheters och offentliga organs webbplatser och mobila applikationer. Från och med 2025 kommer denna lagstiftning även att gälla för privata organisationer. Och oavsett om du är en myndighet, ett offentligt organ eller ett privat företag är både efterlevnad och inkludering nyckelbegrepp när det gäller sociala hänsyn.

Aliro Docs ger dig möjlighet att göra dina egna dokument tillgängliga. Med "Gör det själv"-programvara som MadeToTag, axesWord, axesPDF och axesPLUS kan du redigera dina egna dokument så att de uppfyller lagarna om webbtillgänglighet.

Hur många programvarulicenser måste jag minst köpa? Du har möjlighet att köpa från en licens och uppåt. Det viktigaste är att komma igång så att ni följer lagstiftning, compliance - och att initiativen gynnar er verksamhet, sociala hänsyn(ESG) och er digitala närvaro.

Tillsammans kan vi förbättra livskvaliteten för personer med synnedsättning eller funktionsnedsättning och bidra till ett helt inkluderande digitaliserat samhälle nu och i framtiden.

#alirosoftware #accessibility law #webbtillgänglighet #alirodocs #webbtillgänglighetslag #dokumenttillgänglighet #compliance #inclusion #inkludering #social hänsyn #ESG #software #digitalt samhälle