För cirka 15 år sedan anslöt sig Danmark till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Syftet med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är att säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, respekt och värdighet för personer med funktionsnedsättning. Principerna i konventionen är av stor betydelse för de 98 danska kommunernas arbete på handikappområdet.

Danska institutet för mänskliga rättigheter är det naturliga valet för att övervaka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning här i Danmark, så det danska parlamentet har utsett organisationen att utföra denna uppgift. På Aliro Docs är vi mycket stolta över att arbeta med en organisation som Institutet för mänskliga rättigheter, som arbetar för att främja och skydda mänskliga rättigheter och likabehandling i Danmark och resten av världen. Vi hjälper Institutet för mänskliga rättigheter att göra sina rapporter tillgängliga i enlighet med den danska lagen om webbtillgänglighet, så att personer med synnedsättning eller funktionshinder har möjlighet att få tillgång till innehållet på samma villkor som andra.

💡 Tillsammans kan vi förbättra livskvaliteten för personer med synnedsättning eller funktionsnedsättning och bidra till ett helt inkluderande digitaliserat samhälle nu och i framtiden.