Alternativa texter eller alt-texter, även kända som ALT-attribut eller ALT-beskrivningar, hänvisar till en textbeskrivning som läggs till HTML-koden för bilder eller grafik på en webbplats. Alternativa texter används för att beskriva innehållet i bilden för användare som inte kan se den, till exempel blinda eller synskadade personer, samt när bilden inte laddas korrekt. När man skapar alternativtexter är det viktigt att se till att texten är både korrekt och beskrivande. Samtidigt bör den vara relevant för innehållet i bilden. Dessa saker bidrar till att förbättra användarupplevelsen och webbtillgängligheten för alla besökare på en webbplats. Detsamma gäller för innehållet i dokument på en webbplats. För slutanvändaren har alt-text flera betydelser och fördelar:

Tillgänglighet:
Alt-texten gör det möjligt för blinda eller synskadade användare att förstå innehållet i bilden med hjälp av skärmläsare. Skärmläsare läser upp alt-texten så att användare utan visuell åtkomst ändå kan få mening och sammanhang från bilderna på sidan.

Bättre förståelse:
Alt-text är också användbar för användare som har inaktiverat bilder i sin webbläsare eller har långsamma internetanslutningar som gör att bilder inte kan laddas. Textbeskrivningarna gör det möjligt för dessa användare att förstå vad bilderna borde ha visat och undvika att missa viktig information.

Sökmotoroptimering (SEO):
Alt-text kan också påverka hur en webbsida rankas i sökresultaten. Sökmotorerna använder alt-texten för att förstå vad bilderna handlar om och hur de relaterar till den kontextuella informationen på sidan. Genom att använda relevanta alternativtexter kan man förbättra sökmotoroptimeringen och öka sannolikheten för att hittas i relevanta sökresultat.

Visuell beskrivning:
Med alternativa texter kan du lägga till ytterligare sammanhang och beskrivning till en bild som inte alltid kan förmedlas visuellt. Detta kan vara användbart i fall där en bild innehåller komplexa diagram, grafer eller infografik som kräver ytterligare förklaring för att fullt ut förstå innehållet i bilden.

Aliro Dictionary är vår egen lilla ordbok med relevanta begrepp och terminologier inom webbtillgänglighet i PDF-format. Här försöker vi beskriva de termer som används inom tillgänglighet och dokument för att öka förståelsen och medvetenheten så att vi tillsammans kan förbättra livskvaliteten för personer med synnedsättning eller funktionsnedsättning och bidra till ett helt inkluderande digitaliserat samhälle nu och i framtiden.

#alttext #alirodocs #webbtillgänglighet #ordbok #innehåll #PDF #dokumenttillgänglighet #alirodictionary #alternativ text