Om du vill testa dina dokument för webbtillgänglighet själv är PAC 2024 rätt verktyg för dig. PDF Accessibility Checker (PAC) är en kostnadsfri programvara som kan användas för att testa tillgängligheten hos PDF-filer. Med detta verktyg kan användarna kontrollera att PDF/UA- och WCAG-standarderna följs.

I slutet av 2023 höll den danska Digitaliseringsstyrelsen ett nätverksmöte där PAC 2024 för första gången i Danmark testades live för nätverksgruppen. Jens Bjerre Kirkegaard från Aliro Docs demonstrerade det nya användargränssnittet och de nya funktionerna i PAC 2024. Se presentationen här.

Bland annat hölls demonstrationer här:

  • Gröna fästingar är bara ett resultat för en fullt tekniskt tillgänglig PDF
  • Förhandsgranskning av skärmläsare ger en översikt över semantik
  • Logisk struktur gör att du visuellt kan kontrollera läsordningen
  • PDF/UA-kontroll från Matterhorn-protokollet
  • WCAG check från Web Content Accessibility Guidelines

Kontakta Aliro Docs om du behöver hjälp med webbtillgängliga dokument. Vi kan göra det åt dig eller hjälpa dig att bli självgående.

Tillsammans kan vi förbättra livskvaliteten för personer med synnedsättning eller funktionsnedsättning och bidra till ett helt inkluderande digitaliserat samhälle nu och i framtiden.

#testforaccessibility #accessibilitylaw #webaccessibility #alirodocs #PAC2024 #documentaccessibility #alirotraining #alirosoftware #alirotagging #WCAG #PDFUA #Digitisation Agency #Matterhorn Protocol