Framtidens finanssektor omfattar webbtillgänglighet

Framtidens finanssektor omfattar webbtillgänglighet

Få insikter i bankbranschens nya tillgänglighetskrav genom att delta i vårt exklusiva webbseminarium. Ta ledarskap i den inkluderande finanssektorn! Delta i vårt webbseminarium med fokus på att förstå de nya tillgänglighetskraven inom banksektorn, som presenteras i samarbete med...
Människans bästa vän hedras i april

Människans bästa vän hedras i april

Den sista onsdagen i april är en internationell högtidsdag, och det är inte vem som helst vi hedrar den här dagen. Onsdagen den 24 april firas ledarhundar runt om i världen. De flesta människor vill leva ett fritt liv utan att vara beroende av andra - och blinda och gravt...
Digitalisering och de nordiska länderna

Digitalisering och de nordiska länderna

NordForsk är en självständig nordisk organisation under Nordiska ministerrådet och arbetar inom området utbildning och forskning. I detta avseende består Norden av Danmark, Norge, Finland, Sverige, Grönland, Färöarna och Åland. Här ses digital transformation som en...