Aliro Docs arbetar för närvarande med Nordens största bank i ett stort webbtillgänglighetsprojekt. Här hjälper vi en liten del av bankens cirka 29.000 anställda med programvara för att skapa webbtillgängliga dokument som följer relevant lagstiftning. Dessutom utbildar vi bankens superanvändare i verktygen så att de själva ska kunna skapa dokumenten i framtiden. Vi delar med oss av vår expertis inom webbtillgänglighet till Nordens största bank så att de får möjlighet att bli ännu starkare när det gäller digital inkludering. Det är samhällsengagemang.

Samarbetet omfattar Danmark, Sverige, Norge och Finland och kommer att hjälpa banken att uppfylla sitt ansvar inom detta område, vilket är i linje med bankens medvetenhet om att deras beslut påverkar både kunder och samhälle. Samtidigt är det mycket viktigt för den finansiella aktören att arbeta med inkludering.

Alla medarbetare som deltar i utbildningen av verktygen får ett certifikat som bevis på att de har deltagit i utbildningen av till exempel axesWord.

Om din organisation inte är redo att uppfylla kraven på webbtillgänglighet och du arbetar inom bank, försäkring, pension, bolån eller liknande är det dags att ta hänsyn till de EU-regler som träder i kraft 2025. Vi på Aliro Docs kan hjälpa dig att nå dit, och det finns flera sätt att nå dit. Om du själv vill göra dina dokument tillgängliga har vi både programvara och utbildning på Aliro Docs. Alla medborgare med synnedsättning ska kunna få tillgång till elektronisk post, och vi kan hjälpa dig att uppnå detta.  

Arbetar du inom finanssektorn? Då kan du lära dig mer på det webbinarium som vi håller tillsammans med Inclusion torsdagen den 23 maj. Anmäl dig här.

Tillsammans kan vi förbättra livskvaliteten för personer med synnedsättning eller funktionsnedsättning och bidra till ett helt inkluderande digitaliserat samhälle nu och i framtiden.

#digitalinclusion #accessibilitylaw #webaccessibility #alirodocs #digitaldocuments #documentaccessibility #axesWord #digitalsociety #alirosoftware #alirotraining