NordForsk är en självständig nordisk organisation under Nordiska ministerrådet och arbetar inom området utbildning och forskning. I detta avseende består Norden av Danmark, Norge, Finland, Sverige, Grönland, Färöarna och Åland. Här ses digital transformation som en nödvändighet och en möjlighet att förbättra de offentliga tjänsterna för medborgarna. Därför har ett forsknings- och innovationsprogram om digitalisering av den offentliga sektorn inrättats och administreras av NordForsk.

Norden anses vara digitalt moget när det gäller den offentliga sektorn. Det finns dock en stark politisk vilja att förbättra både effektiviteten och styrningen av offentliga tjänster genom ökad digitalisering i de nordiska länderna. Digital Post är ett exempel på detta.

Ett av de övergripande målen är att främja samarbete mellan forskare, tjänsteleverantörer och användare på alla nivåer och inom både den offentliga och den privata sektorn. Ingen vill att digitaliseringen ska skapa ojämlikhet. Om digitaliseringen skapar hinder som gör att vissa medborgare missgynnas jämfört med andra, då har ojämlikhet skapats.

På Aliro Docs arbetar vi för att förbättra livskvaliteten för personer med synnedsättning eller funktionsnedsättning genom att hjälpa offentliga myndigheter och privata organisationer att följa lagstiftningen om webbtillgänglighet. När webbplatsinnehållet görs fullt tillgängligt minskar risken för att digitaliseringen skapar ojämlikhet bland medborgarna i de nordiska länderna. 

Tillsammans kan vi förbättra livskvaliteten för personer med synnedsättning eller funktionsnedsättning och bidra till ett helt inkluderande digitaliserat samhälle nu och i framtiden.

#digitalisering #Nord #NordForsk #lag om webbtillgänglighet #offentlig sektor #Nordiska ministerrådet #digital transformation #effektivitet #förvaltning #offentliga tjänster