Den sista onsdagen i april är en internationell högtidsdag, och det är inte vem som helst vi hedrar den här dagen. Onsdagen den 24 april firas ledarhundar runt om i världen. De flesta människor vill leva ett fritt liv utan att vara beroende av andra - och blinda och synskadade människor är inget undantag. De är dock beroende av vissa hjälpmedel för att klara sig i vardagen, och ett av de viktigaste "hjälpmedlen" är människans bästa vän, vovven.

Ledarhundar gör en konkret skillnad genom att vara användarens ögon på vägen och se till att personer med synnedsättning kan röra sig säkert i trafiken och fortfarande känna en viss grad av självständighet. Det är därför ledarhundar bör erkännas. Dansk Blindesamfund och National Association for Guide Dog Users utser årets ledarhund på denna dag och brukar betona att hunden bidrar till frihet och gör en betydande skillnad för användaren.  

På Aliro Docs är vi enormt inspirerade av ledarhunden och stödjer erkännandet av hundar. Samtidigt försöker vi också, om än på en något lägre nivå, att bidra till frihet och försöker göra en betydande skillnad för personer med synnedsättning eller funktionshinder med Aliro Training. Därför utbildar vi anställda i kommuner, regioner, banker, departement och myndigheter i webbtillgänglighet och relaterade verktyg. Det innebär att alla medborgare i samhället, oavsett synnedsättning eller kognitiva utmaningar, har möjlighet att få tillgång till samma information som alla andra. Alla har en önskan om att vara oberoende och självförsörjande, och ibland är den friheten att gå på fyra ben eller syntetiskt tal från en skärmläsare.

Tillsammans kan vi förbättra livskvaliteten för personer med synnedsättning eller funktionsnedsättning och bidra till ett helt inkluderande digitaliserat samhälle nu och i framtiden.

#guidedogsday #accessibilitylaw #webaccessibility #alirodocs #danskblindesamfund #documentaccessibility #guidedog of the year #landsforeningenforførerhundebrugere #digital society #alirosoftware #alirotraining #freedom #assistive technology