Artefakt er et begreb inden for arkæologien for menneskeskabte genstande og fænomener, som har én form for historisk eller kulturel interesse. Når vi bevæger os inden for webtilgængelighed, har artefakt-begrebet dog én helt anden betydning.

Hvis man ønsker, at noget indhold skal adskilles fra det reelle indhold, så kan dette indhold markeres som artefakt. Det giver PDF-læsere og andre softwarehjælpemidler mulighed for at se forskel på indhold, som skal læses op, og indhold som ikke har betydning for forståelsen af indholdet.

Med andre ord så er f.eks. paginering eller layoutrelaterede elementer i en PDF, som forfatteren til dokumentet ikke opfatter som afgørende for forståelsen af indholdet, muligt at gøre til artefakter, så det ignoreres af automatisk tekstgenkendelse.

Eksempler på artefakter kan være:

  • Sidetal
  • Fodnoter
  • Baggrundsbilleder
  • Gitterlinjer i en tabel
  • Dekorative linjer etc.

Aliro Dictionary er vores egen lille ordbog med relevante begreber og terminologier inden for webtilgængelighed i PDF-format. Her forsøger vi at beskrive de anvendte termer inden for tilgængelighed og dokumenter for at øge forståelsen og opmærksomheden, så vi sammen kan forbedre livskvaliteten for mennesker med synshandicap eller funktionsnedsættelser og bidrage til et digitaliseret samfund nu og i fremtiden med fuld inklusion.