Tilbage i 1980 blev Det Centrale Handicapråd grundlagt som uafhængig aktør for at rådgive regeringen og Folketinget i spørgsmål, som relaterer sig til handicap, inklusion og tilgængelighed. Rådgivningen skal også bidrage til at nedbryde barrierer og fordomme. Det er socialministeren, som udpeger formanden samt de 16 medlemmer i Det Centrale Handicapråd, DCH. Rådet arbejder for et samfund, hvor mennesker med handicap har samme muligheder som alle andre.

Ifølge Mogens Lindhard, formand i DCH, er det enormt vigtigt med fortsat fokus på tilgængelighed i digital kommunikation med det offentlige. Han understreger, at mange mennesker med handicap ønsker at være digitale og har stor glæde af det. Andre har brug for hjælp og vejledning for at kunne begå sig i den digitale kommunikation, og samtidig bør arbejdet med at gøre systemerne mere gearet til at kompensere for forskellige typer af handicap fortsættes. Det er vi meget enige i hos Aliro Docs, og netop derfor arbejder vi med at forbedre oplevelsen med digital kommunikation, så alle borgere uanset synshandicap eller funktionsnedsættelser kan læse og navigere i digital post.

For rapporter fra både Digitaliseringsstyrelsen, KL og Justitia antyder, at helt op imod 25 procent af den voksne befolkning er digitalt udsatte borgere.
Lad os sammen forbedre livskvaliteten for mennesker med synshandicap eller funktionsnedsættelser og bidrage til et digitaliseret samfund nu og i fremtiden med fuld inklusion.