NordForsk er en selvstændig nordisk organisation under Nordisk Ministerråd og arbejder inden for Uddannelse og Forskning. Norden består i denne henseende af Danmark, Norge, Finland, Sverige, Grønland, Færøerne og Åland. Her ses digital transformation som en nødvendighed samt mulighed for at forbedre den offentlige service til borgerne. Derfor er der oprettet et forsknings- og innovationsprogram om digitalisering af den offentlige sektor, som administreres af NordForsk.

Den nordiske region betragtes som digitalt moden, når det omhandler den offentlige sektor. Dog er der et stærkt politisk ønske om at forbedre både effektivitet og styring af de offentlige tjenester gennem øget digitalisering i de nordiske lande. Digital Post er et eksempel på dette.

Blandt de overordnede mål er at fremme samarbejder mellem forskere, tjenesteudbydere og brugere på alle niveauer og på tværs af offentlige og private sektorer. Ingen ønsker, at digitaliseringen skal skabe ulighed. Hvis digitaliseringen medfører barrierer, som betyder, at nogle borgere er dårligere stillede end andre borgere, så er der skabt en ulighed.

Hos Aliro Docs arbejder vi målrettet for at forbedre livskvaliteten for mennesker med synshandicap eller funktionsnedsættelser ved at hjælpe offentlige myndigheder samt private aktører med at overholde webtilgængelighedsloven. Når indhold på websites gøres fuldt ud tilgængeligt, så nedbrydes risikoen for at digitaliseringen skaber ulighed blandt borgere i de nordiske lande. 

Lad os sammen forbedre livskvaliteten for mennesker med synshandicap eller funktionsnedsættelser og bidrage til et digitaliseret samfund nu og i fremtiden med fuld inklusion.

#digitalisering #norden #NordForsk #webtilgængelighedsloven #denoffentligesektor #nordiskministerråd #digitaltransformation #effektivitet #styring #offentligetjenester