Digital Post er Danmarks fællesoffentlige it-løsning, som skal sikre sikker digital kommunikation mellem myndigheder, borgere og virksomheder. Der findes flere forskellige platforme til Digital Post, men alle platforme trækker på samme data i Digital Post.

Hvert år udarbejder Danmarks Statistik og Digitaliseringsstyrelsen en brugertilfredshedsundersøgelse af Digital Post. Undersøgelsen viser, at 83 pct. af de adspurgte er tilfredse eller meget tilfredse med Digital Post. Det er efterhånden mere end 10 år siden, at Folketinget vedtog lov om Offentlig Digital Post tilbage i sommeren 2012. I løbet af 2013 og 2014 blev det obligatorisk for virksomheder og borgere at modtage post fra offentlige myndigheder digitalt.

Ét tiltag, som kunne hjælpe på én højere tilfredshed med Digital Post, er at sørge for at alle breve og dokumenter i Digital Post gøres tilgængelige inden udsendelse. Den 1. juli 2023 blev Digital Post omfattet af webtilgængelighedsloven, så det er faktisk et lovkrav i dag.    

Hvis ikke jeres organisation er klar til overholdelse af tilgængelighed og Digital Post, så har vi hos Aliro Docs en løsning, som implementerer tilgængeliggørelse af breve i Digital Post. Alle borgere med synshandicap skal have mulighed for at kunne læse digital post, og det kan vi hjælpe jer i mål med.

Lad os sammen forbedre livskvaliteten for mennesker med synshandicap eller funktionsnedsættelser og bidrage til et digitaliseret samfund nu og i fremtiden med fuld inklusion.

#digitalpost #lovomtilgængelighed #webtilgængelighed #alirodocs #digitalebreve #dokumenttilgængelighed #mitdk #eboks #PDF