Den sidste onsdag i april er en international mærkedag, og det er ikke hvem som helst, som vi hylder denne dag. Onsdag den 24. april fejres førerhunde i hele verden. De fleste mennesker ønsker at leve et frit liv uden at være afhængig af andre – og blinde og stærkt svagsynede er ingen undtagelse. De er dog afhængige af visse hjælpemidler for at kunne klare sig i dagligdagen, og én af de allervigtigste ”hjælpemidler” her er menneskets bedste ven, nemlig vovsen.

Førerhunde gør en mærkbar forskel ved at være brugernes øjne i trafikken og sørger for, at mennesker med synshandicap kan færdes sikkert i trafikken og stadigvæk i ét eller andet omfang føle sig uafhængige. Netop derfor skal der være en cadeau til førerhundene. Danske Blindesamfund og Landsforeningen for førerhundebrugere kårer Årets førerhund denne dag og vægter typisk, at hunden bidrager til frihed og gør en væsentlig forskel for brugeren.  

Hos Aliro Docs er vi enormt inspirerede af førerhunden og bakker op om anerkendelsen af hundene. Samtidig forsøger vi også, dog på et noget lavere niveau, at bidrage til frihed og forsøge at gøre en væsentlig forskel for mennesker med synshandicap eller funktionsnedsættelser med Aliro Training. Derfor underviser vi blandt andet medarbejdere i kommuner, regioner, banker, ministerier og styrelser i webtilgængelighed og værktøjer relateret til dette. Det betyder, at alle borgere i samfundet uanset synshandicap eller kognitive udfordringer har mulighed for at tilgå samme information som alle andre. Alle mennesker har et ønske om at være uafhængige og selvhjulpne, og nogle gange går friheden på fire ben eller er en syntetisk tale fra en skærmlæser.

Lad os sammen forbedre livskvaliteten for mennesker med synshandicap eller funktionsnedsættelser og bidrage til et digitaliseret samfund nu og i fremtiden med fuld inklusion.

#førerhundensdag #lovomtilgængelighed #webtilgængelighed #alirodocs #danskblindesamfund #dokumenttilgængelighed #åretsførerhund #landsforeningenforførerhundebrugere #digitaltsamfund #alirosoftware #alirotraining #frihed #hjælpemidler