Danske Handicaporganisationer (DH) har udarbejdet en række forslag til at skabe samfund med lige muligheder for alle mennesker. Mennesker med et handicap vil gerne leve et aktivt og selvstændigt liv ligesom alle andre, og det er svært ikke at være enig i – faktisk mener 85% af danskerne, at det er vigtigt, at alle mennesker i Danmark har lige adgang til bygninger, pladser og stationer. 💡 Forfatteren Caspar Eric, Nye Balancer 2023, udtrykker det meget godt i et af sine digte: ”Det er ikke mit handicap, jeg slås med, men verden omkring mig, fordi jeg elsker den”. Det er et stærkt budskab, og det understreger behovet for at skabe et ligeværdigt samfund med lighed, inklusion og diversitet, som de fleste moderne organisationer og virksomheder identificerer sig med, når vi taler værdier.

Anbefalingerne fra DH omhandler 33 forslag og fordeles på fire hovedtemaer, som er:

  • Løsninger på tværs – fra hjemmesider til det offentlige rum
  • Digitalisering uden forhindringer
  • God og tryg transport for alle
  • Bygninger og natur skal være for alle

Hos Aliro Docs arbejder vi fokuseret med at hjælpe vores kunder i mål med webtilgængelighed, hvilket bl.a. gavner mennesker med kognitive og sensoriske handicap. Ifølge rapporten fra DH er der stadigvæk mange kommunale hjemmesider, som ikke er tilgængelige, hvilket strider imod loven om webtilgængelighed. Det er tankevækkende og meget udemokratisk.

Vi hjælper løbende DH med at gøre deres dokumenter og rapporter tilgængelige, og vi har også bidraget til denne rapport, så mennesker med handicap også har mulighed for at få informationen fra DH, der omhandler deres anbefalinger mod digitalisering uden forhindringer:

  1. Digitalisering skal leve op til tilgængelighed og målene i universelt design – så flest muligt kan være digitale
  2. Der skal tilbydes den rette hjælp og støtte til digitalisering for mennesker, der kan blive digitale
  3. Der skal tilbydes alternative løsninger til offentlige og private services til mennesker, der ikke kan blive digitale

Lad os sammen forbedre livskvaliteten for mennesker med synshandicap eller funktionsnedsættelser og bidrage til et digitaliseret samfund nu og i fremtiden med fuld inklusion.

#DanskeHandicaporganisationer #ligemulighederforalle #ligeværdigtsamfund #tilgængeligfremtid #DH #Governance #alirodocs #webtilgængelighed #dokumenter #PDF #inklusion #tilgængelighedskrav #EN301549 #EAA #lighed #digitaliseringudenforhindringer #løsningerpåtværs #digitalisering