Det är nördigt och vi vet det, men 3 bokstäver förändrade världen... PDF.

På Aliro Docs är hög professionalism och standardisering avgörande för utvecklingen av vårt digitala samhälle, våra kunder och oss själva. Därför är vi representerade i PDF Association på PDF Week i Paris den här veckan. Här träffas de tekniska arbetsgrupperna för att diskutera och hantera arbetet med ISO-standardiseringen ISO 14289. ISO-standardisering ISO 14289 (PDF/UA).

Företag, myndigheter, kommuner, institutioner och privatpersoner skapar hela tiden PDF-filer för att representera stora mängder viktig information. Alla dessa PDF-filer bör göras tillgängliga för personer med synnedsättning.

Vad är särskilt viktigt när det gäller tillgängliga PDF-filer?

  • ALT-text för beskrivning av bilder, grafer, tabeller etc.
  • En logisk struktur i det elektroniska dokumentet
  • Organisation av sidans innehåll och sektioner
  • Färgkontraster är viktiga

Låt oss hjälpa dig med tillgänglighet och kontakta oss idag! Ledande inom dokumenttillgänglighet - (alirodocs.com)

#alirodocs #tillgänglighet #PDF #pdfassociation #paris #isostandard #pdfvecka #digitalpost #digitalisering