Redan 1980 bildades Centrala Handikapprådet som en oberoende organisation med uppgift att ge råd till regering och riksdag i frågor som rör funktionshinder, delaktighet och tillgänglighet. Rådgivningen ska också bidra till att bryta ner barriärer och fördomar. Socialministern utser ordföranden och de 16 medlemmarna i det centrala handikapprådet, DCH, som arbetar för ett samhälle där personer med funktionsnedsättning har samma möjligheter som alla andra.

Enligt Mogens Lindhard, ordförande för DCH, är det oerhört viktigt att fortsätta fokusera på tillgänglighet i den digitala kommunikationen med den offentliga sektorn. Han betonar att många personer med funktionsnedsättning vill vara digitala och har stor nytta av det. Andra behöver hjälp och vägledning för att kunna navigera i den digitala kommunikationen, och samtidigt bör arbetet med att göra systemen mer anpassade för att kompensera för olika typer av funktionsnedsättningar fortsätta. På Aliro Docs håller vi med om detta, och därför arbetar vi för att förbättra den digitala kommunikationsupplevelsen så att alla medborgare, oavsett synnedsättning eller funktionshinder, kan läsa och navigera i digital post.

Rapporter från den danska myndigheten för digitalisering, KL och Justitia tyder på att upp till 25 procent av den vuxna befolkningen är digitalt sårbara medborgare.
Låt oss arbeta tillsammans för att förbättra livskvaliteten för personer med synnedsättning eller funktionsnedsättning och bidra till ett digitaliserat samhälle nu och i framtiden med full inkludering.